நூல்கள் விநியோகம் – மீனாம்பாள்புரம் கிளை

மதுரை மாவட்டம் மீனாம்பாள்புரம் கிளை சார்பாக
கடந்த 19-09-2014 அன்று குமரப்பன் என்பவருக்கு நூல்கள் வழங்கி  தஃவா செய்யப்பட்டது………………………..