நூல்கள் விநியோகம் – மண்டையூர் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் மண்டையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…………..