நூல்கள் விநியோகம் – மணவளக்குறிச்சி கிளை

குமரி மாவட்டம் மணவளக்குறிச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று அமல்ராஜ் என்பவருக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………………..