நூல்கள் விநியோகம் – மடுவின்கரை கிளை

தென் செண்னை மாவட்டம் மடுவின்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று வீடு விடாக சென்று நூல்கள் இலவசமாக விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………..