நூல்கள் விநியோகம் – மடத்துக்குளம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று  பிற சமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………..