நூல்கள் விநியோகம் – மங்கலம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று தஃவா செய்து நூல்கள் வழங்கப்பட்டது………………