நூல்கள் விநியோகம் – போருர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போருர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2013 அன்று மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் என்ற நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………..