நூல்கள் விநியோகம் – பெண்ணாடம் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2013 அன்று  துஆக்களின் தொகுப்பு என்ற தலைப்பில் புத்தகம்  வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………….