நூல்கள் விநியோகம் -பூந்தமல்லி கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளையின் சார்பாக கடந்த 29.09.13 அன்று வீடுதோறும் நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.