நூல்கள் விநியோகம் – பூந்தமல்லி  முல்லாதோட்டம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி  முல்லாதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-05-2014 அன்று ஜனாஸா தொழுகையின் சட்டங்கள் என்ற தலைப்பில் புத்தகங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….