நூல்கள் விநியோகம் – பிபிஅக்ரஹாரம் கிளை

Photo0168ஈரோடு மாவட்டம் பிபிஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடநத் 5-5-2014 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.