நூல்கள்  விநியோகம் – பட்டாபிராம் கிளை கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 01/09/2013  அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.