நூல்கள் விநியோகம் – பட்டாபிராம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-04-2013 அன்று  நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது……