நூல்கள் விநியோகம் – நிரவி கிளை

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2013 அன்று டிவிடிகள் வழங்கி  தஃவா செய்யப்பட்டது…….