நூல்கள் விநியோகம் – நரிப்பையூர் கிளை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நரிப்பையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-04-2014 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………