நூல்கள் விநியோகம் – நங்கநல்லூர் கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-05-2013  அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…..