நூல்கள் விநியோகம் – நங்கநல்லூர் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த  01-10-2013 அன்று முதல் 08-10-2013 அன்று வரை நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………….