நூல்கள் விநியோகம் – நங்கநல்லூர் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளையின் சார்பாக சென்ற 27-09-2013  நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…