நூல்கள் விநியோகம் – நங்கநல்லூர் கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2013 அன்று  நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…..