நூல்கள் விநியோகம் – திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23-05-2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…..