நூல்கள் விநியோகம் – தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு இஸ்லாம் குறித்து தஃஃவா செய்யப்பட்டு புத்தகம் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது……………………..