நூல்கள் விநியோகம் – ஜாம்பஜார் கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 03-10-13 அன்று வீடு வீடாக சென்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………