நூல்கள் விநியோகம் – சைதை மேற்கு கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் சைதை மேற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………………….