நூல்கள் விநியோகம் – செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………..