நூல்கள் விநியோகம் – குரோம்பேட்டை கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………….