நூல்கள் விநியோகம் – குரோம்பேட் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட் கிளை கடந்த 17-05-2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது……