நூல்கள் விநியோகம் – கம்பம் கிளை

தேனி மாவட்டம் கம்பம் கிளை சார்பாக கடந்த  05-05-2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.