நூல்கள் விநியோகம் – ஏழுகிணறு கிளை

வடசென்னை மாவட்டம் ஏழுகிணறு கிளை சார்பாக 27/09/2013 அன்று குர்பானியின் சட்டங்கள் என்ற தலைப்பில் நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.