நூல்கள் விநியோகம் – ஏழுகிணறு கிளை

வடசென்னை மாவட்டம் ஏழுகிணறு கிளை சார்பாக கடந்த 26.09.13 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.