நூல்கள் விநியோகம் – ஏர்போர்ட் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2013  அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………….