நூல்கள் விநியோகம் – எலந்தங்குடி கிளை

நாகை வடக்கு மாவட்டம்  எலந்தங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 21-05-2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…..