நூல்கள் விநியோகம் – எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று வீடு வீடாக சென்று குர்பானியின் சட்டங்கள் என்ற நூல் வழங்கி  தஃவா செய்யப்பட்டது……………………