நூல்கள் விநியோகம் – ஆயங்குடி கிளை

கடலூர் மாவட்டம் ஆயங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2013 அன்று  “துஆக்களின் தொகுப்பு” என்ற தலைப்பில் புத்தகம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………..