நூல்கள் விநியோகம் – ஆத்தூர் கிளை

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று விஜயன் என்பவருக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………………..