நூல்கள் விநியோகம் – அசோக் நகர் கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் அசோக் நகர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 27.09.2013 அன்று பிறசமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.