நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் – நெல்லை பேட்டை கிளை

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2013 அன்று நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…………..