நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் – பட்டாபிராம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………….