நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் – ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை சார்பாக கடந்த  05-10-2013 அன்று தஃவா செய்து நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் வழங்கப்பட்டது………………