நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் – அமைந்தகரை  கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம்  அமைந்தகரை  கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று கடற்கரைக் சென்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………….