நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் – தரமணி கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 30-09-2013 அன்று நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………….