நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் – மேலவாலாடி கிளை

திருச்சி மாவட்டம் மேலவாலாடி கிளை சார்பாக கடந்த 30-09-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………