நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் – பட்டாபிராம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்து நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………