நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் – தஞ்சை தெற்கு

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17-08-2013 அன்று நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…….