நுல்கள் விநியோகம் – மாதவலாயம் கிளை

குமரி மாவட்டம் மாதவலாயம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………………..