நுல்கள் விநியோகம் – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 17-09-2014 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………………