நீங்களும் பட்டம் படிக்காலம்! ( முறையான கல்வி தகுதி தேவையில்லை)

sdudent_2நீங்களும் பட்டம் படிக்காலம்! ( முறையான கல்வி தகுதி தேவையில்லை)

தமிழக அரசும், மத்திய அரசும் இரண்டு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழங்களை நடத்தி வருகின்றன.இங்கு பட்டம் படிப்பதற்கு முறையான கல்வி தகுதி தேவையில்லை, 18 வயது பூர்த்தி ஆகி இருந்தால் போதும். கல்வி கட்டணமும் மிகவும் குறைவு.
தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் இங்கு B.Ed. BA, MBA, BBA, B.Com, B.Sc, MSc, MCA, MA மற்றும் பட்டயபடிப்பு சான்றிதழ் படிப்புகள் என 57க்கும் மேற்பட்ட படிப்புகள் உள்ளன. இதில் படிப்பதற்கு நுழைவுத் தேர்வு உள்ளது. இது மிகவும் எளிதானதே. அனைவரும் எழுதி தேர்ச்சி பெற்று பட்டம் படிக்கலாம். மற்றும் பட்டயபடிப்பு சான்றிதழ் படிப்புகள் என 57க்கும் மேற்பட்ட படிப்புகள் உள்ளன. இதில் படிப்பதற்கு நுழைவுத் தேர்வு உள்ளது. இது மிகவும் எளிதானதே. அனைவரும் எழுதி தேர்ச்சி பெற்று பட்டம் படிக்கலாம்.
கட்டண விபரம்
B.A., B.Com
1 yr=Rs.1900 2yr=Rs.1200 3yr=Rs.1200

BBA
1 yr=Rs.3200 2yr=Rs.2500 3yr=Rs.2500

BSC
1 yr=Rs.1400 2yr=Rs.1700 3yr=Rs.1700

மேலும் இந்த பல்கலைக்கழத்தில் வழங்கப்படும் படிப்புகளின் முழு விபரம், கட்டண விபரம், எவ்வாறு சேர்வது என்பது பற்றிய விபரங்களை பல்கலைக்கழத்தை தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
முகவரி:
தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம்,

Directorate of Technical Education campus

கிண்டி, சென்னை- 600 025

044 -22300704, 044 -22200506, 044 -22352323

http://www.tnou.ac.in

IGNOU

இந்திராகாந்தி தேசிய திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகம் மத்திய அரசால் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. முறையான கல்வி தேவையில்லை, 18 வயது பூர்தி ஆகி இருந்தால் போதுமானது. இதில் படிக்க Bachelors Proparatory Programme (BPP) என்ற நுழைவு தேர்வு எழுத வேண்டும். இந்த தேர்வு மிகவும் எளிதானது எளிதில் தேர்ச்சி பெற்று விடலாம்.

இங்கு BA, BCA, BBA, B.Com, B.Sc, MSc, MCA, MBA, M.Com, MA மற்றும் பட்டயபடிப்பு, சான்றிதழ் படிப்பு என 100க்கும் மேற்பட்ட படிப்புகள் உள்ளன.
கட்டண விபரம்
B.A., B.Com
1 yr=Rs.1400 2yr=Rs.1400 3yr=Rs.1400

BCA
1 yr=Rs.7200 2yr=Rs.7200 3yr=Rs.7200

BSC
1 yr=Rs.2300 2yr=Rs.2300 3yr=Rs.2300
மேலும் இந்த பல்கலைக்கழத்தில் வழங்கப்படும் படிப்புகளின் முழு விபரம், கட்டண விபரம், எவ்வாறு சேர்வது என்பது பற்றிய விபரங்களை பல்கலைக்கழத்தை தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
முகவரி:
Indira Gandhi National OpenUniversity, Maidan Garhi, New Delhi – 110 068

011-29532321, 011-29536588, 011-29535714

http://www.ignou.ac.in