நிவாரண உதவி வீடியோ காட்சி

video_4தீயினால் பாதிக்ப்பட்ட நெல்லிக்குப்பம் பகுதிக்கு நேரில் சென்று நிவாறன உதவிகள் வழகங்கப்பட்ட போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகள்.

Click Here to View or Save Targat As to Download