நிர்வாகக் கூட்டம் – பஹ்ரைன் மண்டலம்

பஹ்ரைன் மண்டலத்தில் கடந்த 04-10-2013 அன்று நிர்வாகக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.