நிரவி கிளை தர்பியா

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2013 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யூசுப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………