”நாவடக்கம்” – ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை மர்கஸ் பயான்

துபை மண்டல TNTJ  ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை மர்கஸில் 25.10.2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் மண்டல தலைவர் சகோ.முஹம்மது அலி அவர்கள் ”நாவடக்கம்” என்ற தலைப்பில் உறையாற்றினார்கள். இதில் சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!